Wat doet Taxatie.nl?

Op Taxatie.nl vindt u professionele taxateurs voor een taxatierapport van uw onroerend goed.

Postcode of plaatsnaam
Na het invullen in de zoekmodule van de postcode of plaatsnaam van het te taxeren object (of uw eigen adres), worden de dichtstbijzijnde taxateurs getoond. Op de profielpagina van de door u gekozen taxateur vindt u de contactgegevens en kunt u eventueel direct doorklikken naar de website van de taxateur. Zoek, vind, geregeld!

Kamers
De Nederlandse taxatiebranche is opgedeeld in 4 deelgebieden, de zogeheten Kamers. Het gaat om de kamers Wonen, WOZ (wet Waardering Onroerende Zaken), Landelijk en Agrarisch Vastgoed en Bedrijfsmatig Vastgoed. In onze zoekmodule wordt standaard gekozen voor de kamer Wonen. Afhankelijk van het doel van uw taxatie kunt u ook een taxateur in een van de andere kamers vinden door in de zoekmodule simpelweg voor een andere kamer te kiezen.

Bedrijfsnaam
Ook op bedrijfsnaam kunt u in de zoekmodule de taxateurs en vastgoedspecialisten vinden.

Werkgebied taxateur
Taxatie.nl hanteert de Regeling Werkgebied Taxateur. De hoofdregel is dat het te taxeren object maximaal 20 kilometer van de vestigingslocatie (postcode vestigingsadres) van de woningtaxateur is gelegen ter garantie van de plaatselijke bekendheid van de taxateur. Deze richtlijn is overigens alleen van toepassing als u de taxatie gebruikt ten behoeve van een financieringsaanvraag van een woonhuis (kamer Wonen). Zie hier een uitgebreide toelichting ››

NRVT
Alle bij Taxatie.nl aangesloten taxateurs zijn ingeschreven bij het NRVT (Nederlands Register Vastgoed Taxateurs) en dragen de titel Register-Taxateur (RT). Elke geldverstrekker in Nederland stelt registratie van de taxateur bij dit register verplicht. In dit nieuwe alomvattende register zijn alle voorgaande registers per 1 september 2015 samengekomen om duidelijkheid en uniformiteit te bewerkstelligen. U bent daarmee gegarandeerd van kwaliteit, deskundigheid en integriteit en komt niet voor verrassingen te staan. Een Register-Taxateur handelt in het publiek belang, werkt volgens internationale richtlijnen (EVS/IVS) en erkende gedrags- en beroepsregels en onderwerpt zich aan het centrale tuchtrecht van het NRVT.

Validatie-instituut en STenV
Daarnaast zijn alle woningtaxateurs (kamer Wonen) aangesloten bij 1 van de 4 validatie-instituten die erop toezien dat elke gevalideerde taxatie uniform en volgens duidelijke richtlijnen is opgesteld. Geldverstrekkers, intermediairs en consumenten krijgen zo heldere, objectieve en betrouwbare woningtaxaties die inzicht geven in de wijze waarop de getaxeerde waarde tot stand is gekomen. De 4 validatie-instituten zijn het NWWI, Taxateurs Unie, het TVI en iValidatie en zij zijn op basis van ISO 9001:2008 (en vastgelegd in een door haar opgesteld addendum bij ISO 9001:2008) gecertificeerd door de Stichting Taxaties en Validaties (STenV) en worden als validatie instituut erkend door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (NHG).

Gebruiksvoorwaarden
Voor zowel de toegang tot alsmede het gebruik van de website www.taxatie.nl gelden de volgende gebruiksvoorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels.

Contact
Heeft u vragen over de website, dan kunt u via het e-mailadres info(at)taxatie.nl contact met ons opnemen.

Direct zoeken ››