Werkgebied taxateur

Regeling Werkgebied Taxateur
De Regeling Werkgebied Taxateur is vastgesteld door stichting Taxaties en Validaties (STenV) in samenwerking met STenV marktpanel waarin o.a. vertegenwoordigd zijn de brancheorganisaties, geldverstrekkers, validatie-instituten, consumentenorganisaties en NHG en is ingevoerd per 1 januari 2014.

Voorwaarde taxateur
De certificeringsregeling voor validatie-instituten stelt dat het validatie-instituut controleert of de taxateur is ingeschreven in de kamer Wonen van het NRVT.

Plaatselijke bekendheid
De keuze van de taxateur kan door de opdrachtgever worden gemaakt op basis van onderstaande criteria waarbij wordt uitgegaan van de hemelsbreed gemeten afstand tussen het te taxeren object en het vestigingsadres van de betreffende taxateur. Deze afstand wordt gemeten met behulp van de meest recente postcode 6 tabel met XY coördinaten.

Hoofdregel
Het te taxeren object ligt maximaal 20 kilometer van de vestigingslocatie (postcode vestigingsadres) van de taxateur.

Verbijzondering

  1. Indien een object gelegen is in de gemeenten Utrecht, Den Haag, Amsterdam of Rotterdam ligt het te taxeren object maximaal 10 kilometer van de vestigingslocatie (postcode vestigingsadres) van de taxateur.
  2. Indien een object gelegen is in de provincies Groningen, Friesland of Zeeland, en/of op deWaddeneilanden, ligt het te taxeren object maximaal 30 kilometer van de vestigingslocatie (postcode vestigingsadres) van de taxateur.

In bijzondere gevallen kan een nadere invulling worden gegeven aan deze richtlijn, mits partijen dit onderling afstemmen en die nadere invulling recht doet aan het uitgangspunt dat de taxateur beschikt over plaatselijke bekendheid.

Grote Steden Regeling
Er zijn geluiden dat banken de richtlijn nog verder willen inperken door te stellen dat in bepaalde grote steden (veelal gaat het om de hierboven bij punt 1 genoemde 4 grote gemeenten) de taxateur gevestigd moet zijn in die stad zelf. De zogeheten Grote Steden Regeling. Woont u op de rand van een grote stad, dan zou de situatie zich kunnen voordoen dat de taxateur die u kiest plaatselijk zeer bekend is (zijn vestigingsadres ligt bijvoorbeeld maar 1 kilometer van het te taxeren object), maar dat zijn kantoor feitelijk in een andere woonplaats is gelegen en hij daarmee niet voldoet aan genoemde Grote Steden Regeling. Twijfelt u? Vraag uw geldverstrekker in die gevallen om toestemming voordat u een taxatieopdracht verstrekt!

‹ terug naar de vorige pagina